MPSC Rajyaseva Purv Pariksha 2018, State Service Pre Exam 2018, State Service Pre, MPSC Purv Pariksha.

संक्षिप्त तपशील - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध संवर्गातील वर्ग 1 व वर्ग 2 ची पदे भरण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणेत येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ जाहीर