Uttar Pradesh Basic Education Board Sahayak Adhyapak Recruitment 69000 Post, UP Sahayak Adhyapak bharati 69000 posts, Assistant Teacher Recruitment UP, assistant teacher recruitment examination 2019, Uttar Pradesh Basic Education Board.

संक्षिप्त तपशील - उत्तर प्रदेश बेसिक एज्युकेशन बोर्ड मध्ये सहायक शिक्षक पदांच्या एकूण ६९००० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणेत येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक २० डिसेंबर २०१८ आहे. 

उत्तर प्रदेश बेसिक एज्युकेशन बोर्डामध्ये सहायक शिक्षक भरती