दुय्यम निरीक्षक परीक्षा(२०१७) अराजपत्रित गट ब पदांचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या गेलेल्या दुय्यम निरीक्षक परीक्षा २०१७ अराजपत्रित गट ब या पदांचा निकाल जाहीर.

duyyam-nirikshak-resultनिकाल बघण्यासाठी खालील Link वर Click करा.