महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा लिपिक टंकलेखक पेपर क्र. २ प्रवेशपत्र जाहीर 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा लिपिक टंकलेखक पेपर क्र. २ या परीक्षेचे प्रवेश प्रमाणपत्र जाहीर.

प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.