संक्षिप्त तपशील - नवी मुंबई महानगरपालिकेत शिक्षक पदांच्या जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेत येत असून अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ आहे. 
नवी मुंबई महानगरपालिकेत शिक्षक पदांच्या विविध जागांसाठी भरती