MUHS Recruitment 2019: Mahapariksha Portal Are Invited to Online Application Form for the Various Post In Maharashtra Aarogya Vidnyan Vidyapith [MUHS]. Those Candidates Are Interested in MUHS Recruitment 2019 Can Read the Full Notification and Apply Online.
MUHS Recruitment 2019
MUHS Recruitment 2019
➥ Brief Info:-
विभागाचे नाव - महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
परीक्षेचे नाव - शिक्षकेतर पदभरती
जाहिरात क्रमांक - 02/2019
एकूण जागा - 95
अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक - 09 August 12 August 2019

संक्षिप्त तपशील - 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक [MUHS] यांच्या आस्थापनेवर विविध शिक्षकेतर पदांच्या जागा भरण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांकडून महापरीक्षा पोर्टलमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणेत येत असून अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 09 ऑगस्ट 12 ऑगस्ट 2019 पर्यंत आहे.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी कृपया मूळ जाहिरातीचे अवलोकन करावे.

पदाचे नाव, एकूण जागा व शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव - कक्ष अधिकारी / कक्ष अधिकारी [खरेदी]/ अधीक्षक
एकूण जागा - 8
एकूण वेतन - 9300 रु - 34800 रु + 4400 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर असावा.
➦ त्याला किमान 3 ते 6 वर्ष संबंधित कामाचा अनुभव असावा.

पदाचे नाव - उच्चश्रेणी लघुलेखक

एकूण जागा - 2
एकूण वेतन - 9300 - 34800 रु + 4400 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
➦ तो इंग्लिश लघुलेखन 120 शप्रमि व इंग्लिश टंकलेखन 50 शप्रमि किंवा मराठी लघुलेखन 120 शप्रमि व मराठी टंकलेखन 40 शप्रमि प्रमाणपत्र धारक असावा.
➦ त्याला किमान 3 वर्षे संबंधित कामाचा अनुभव असावा.

पदाचे नाव - सहायक लेखापाल 

एकूण जागा - 2
एकूण वेतन - 9300 - 34800 रु + 4300 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेचा पदवीधर असावा.
➦ त्याला किमान 3 वर्ष अनुभव असावा.

पदाचे नाव - निम्नश्रेणी लघुलेखक

एकूण जागा - 2
एकूण वेतन - 9300 - 34800 रु + 4300 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
➦ तो इंग्लिश लघुलेखन 100 शप्रमि व इंग्लिश टंकलेखन 50 शप्रमि किंवा मराठी लघुलेखन 100 शप्रमि व मराठी टंकलेखन 30 शप्रमि प्रमाणपत्र धारक असावा.
➦ त्याला किमान 3 वर्षे अनुभव असावा.

पदाचे नाव - सांख्यिकी सहायक 

एकूण जागा - 2
एकूण वेतन - 9300 - 34800 रु + 4300 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून Statistics किंवा Biometrics किंवा Econometrics किंवा Mathematical Econometrics मधील पदव्युत्तर पदवीधारक असावा [45 टक्के गुणांसह] किंवा इतर समतुल्य अर्हताधारक असावा.

पदाचे नाव - वरिष्ठ सहायक 

एकूण जागा - 6
एकूण वेतन - 9300 - 34800 रु + 4300 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा.
➦ किमान 3 वर्षे अनुभव असावा.

पदाचे नाव - विद्युत पर्यवेक्षक

एकूण जागा - 1 
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 4200 रु. ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा Electrical Engineering मधील पदवी किंवा पदविकाधारक असावा किंवा इतर समतुल्य अर्हताधारक असावा.
➦ किमान 2 वर्षे अनुभव आवश्यक.

पदाचे नाव - छायाचित्रकार

एकूण जागा - 1 
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 2800 रु. ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
➦ तो Photography मधील पदविकाधारक असावा किंवा इतर समतुल्य अर्हताधारक असावा.
➦ संबंधित कामाचा किमान 5 वर्ष अनुभव आवश्यक.

पदाचे नाव - वरिष्ठ लिपिक / डीईओ

एकूण जागा - 8 
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 2400 रु. ग्रेड पे 
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार किमान 12 वी उत्तीर्ण असावा.
➦ तो इंग्लिश टंकलेखन 40 शप्रमि आणि मराठी टंकलेखन 30 शप्रमि प्रमाणपत्रधारक असावा.

पदाचे नाव - लघुटंकलेखक

एकूण जागा - 12 
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु +2400 रु ग्रेड पे 
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
➦ त्याने लघुलेखन मधील 80 शप्रमि प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.

➦ तो इंग्लिश टंकलेखन 40 शप्रमि आणि मराठी टंकलेखन 30 शप्रमि प्रमाणपत्रधारक असावा.

पदाचे नाव - Artist कम Audio / Video Expert

एकूण जागा - 1 
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 2400 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा संबंधित विषयातील पदविकाधारक असावा किंवा इतर समतुल्य अर्हताधारक असावा.
➦ अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - लिपिक कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल

एकूण जागा - 39
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 1900 रु ग्रेड पे 
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असावा. 
➦ तो इंग्लिश टंकलेखन 40 शप्रमि आणि मराठी टंकलेखन 30 शप्रमि प्रमाणपत्रधारक असावा.

पदाचे नाव - वीजतंत्री

एकूण जागा - 2
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 1900 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार हा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असावा. 
➦ तो संबंधित विषयात ITI उत्तीर्ण असावा.

पदाचे नाव - वाहनचालक
एकूण जागा - 1
एकूण वेतन - 5200 - 20200 रु + 1900 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवाराकडे अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे.
➦ तो किमान चौथी उत्तीर्ण असावा. 
➦ 3 वर्ष संबंधित कामाचा अनुभव असणे आवश्यक. 

पदाचे नाव - शिपाई 

एकूण जागा - 8
एकूण वेतन -4400 - 7440 रु + 1300 रु ग्रेड पे
शैक्षणिक पात्रता -
➦ उमेदवार किमान चौथी उत्तीर्ण असावा. 

वयोमर्यादा

➦ General - 18 to 38 yrs

➦ OBC - 18 to 43 yrs

➦ SC / ST - 18 to 43 yrs

➦ Ex-Army man - 18 to 43/45 yrs

➦ PWD - 18 to 45 yrs

➦ Sports - 18 to 43 yrs


Project Affected - 18 to 45 yrs

परीक्षा शुल्क

➦ General - 700 Rs

➦ OBC - 500 Rs

➦ SC / ST - 500 Rs

➦ Ex-Army man - 500 Rs

➦ PWD - 500 Rs

➦ Sports - 500 Rs

➦ Mode of Payment Net Banking, Credit Card, Debit Card, Bhim UPI


नोकरीचे ठिकाण - नाशिक


Important Dates


ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक

18 July 2019

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक

09 August 12 August 2019

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क अदा करण्याचा शेवटचा दिनांक

09 August

12 August2019

प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक

Coming Soon

परीक्षा दिनांक

Coming Soon 

Important Links


ऑनलाईन अर्ज करा

Click Here

जाहिरात [PDF] डाउनलोड करा

Click Here

Official Website

Click Here

सर्व जाहिराती पहा

Click Here

Daily Current Affairs [चालू घडामोडी]

Join our Whatsapp Group Now

नवनवीन जाहिरातींसाठी तसेच विविध Updates साठी वेळोवेळी www.freenmk.com या Website ला भेट द्या.