EESL Recruitment: Energy Efficiency Services Limited [EESL] Are Invited to Online Application Form for the Various Post. Those Candidates Are Interested in EESL Recruitment Can Read the Full Notification and Apply Online.
EESL Recruitment
EESL Recruitment
संक्षिप्त तपशील

  • विभागाचे नाव - एनर्जी इफिसिएंशी सर्व्हिसेस लिमिटेड
  • पदाचे नाव - विविध पदे
  • जाहिरात क्रमांक - EESL/0320/17
  • एकूण जागा - 235
  • अर्ज करण्याची पद्धती - ऑनलाईन
  • अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक - 30 November 2019
सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे...

EESL 2019
एनर्जी इफिसिएंशी सर्व्हिसेस लिमिटेड [EESL] मध्ये विविध पदांच्या एकूण 235 जागांची भरती करण्यासाठी पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविनेत येत आहेत.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी कृपया मूळ जाहिरातीचे अवलोकन करावे.

पदाचे नाव, एकूण जागा व शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [टेक्निकल]
एकूण जागा - 07
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण [संबंधित विषयात]
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [टेक्निकल]
एकूण जागा - 03
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण [संबंधित विषयात]
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - इंजिनिअर [टेक्निकल]
एकूण जागा - 105
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण [संबंधित विषयात]
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट इंजिनिअर [टेक्निकल]
एकूण जागा - 40
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - टेक्निशिअन
एकूण जागा - 02
शैक्षणिक पात्रता
➦ ITI उत्तीर्ण संबंधित विषयात
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [फायनांस]
एकूण जागा - 02
शैक्षणिक पात्रता
➦ CA/ ICWA/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर [फायनांस]
एकूण जागा - 10
शैक्षणिक पात्रता
➦ CA/ ICWA/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [फायनांस]
एकूण जागा - 07
शैक्षणिक पात्रता
➦ M.Com उत्तीर्ण

पदाचे नाव - असिस्टंट [फायनांस]
एकूण जागा - 03
शैक्षणिक पात्रता
➦ B.Com उत्तीर्ण
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [सोशल]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी [Post Graduate]
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [इंटरनॅशनल बिजनेस]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर [इंटरनॅशनल बिजनेस]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [CS]
एकूण जागा - 02
शैक्षणिक पात्रता
➦ ACS चे सदस्य असणे आवश्यक
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर [CS]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ ACS चे सदस्य असणे आवश्यक
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [लीगल]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ LLB/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर [HR]
एकूण जागा - 07
शैक्षणिक पात्रता
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [HR]
एकूण जागा - 02
शैक्षणिक पात्रता
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [IT]
एकूण जागा - 02
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - इंजिनिअर [IT]
एकूण जागा - 06
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर
एकूण जागा - 05
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [PR]
एकूण जागा - 03
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण
➦ संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण
➦ किमान 02 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - ऑफिसर [PR]
एकूण जागा - 03
शैक्षणिक पात्रता
➦ BE/ B.Tech/ MBA उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [प्रायवेट सेक्रेटरी]
एकूण जागा - 01
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण 
➦ संबंधित विषयात डिप्लोमा उत्तीर्ण

पदाचे नाव - असिस्टंट [जनरल]
एकूण जागा - 15
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण
➦ किमान 04 वर्ष अनुभव आवश्यक

पदाचे नाव - डेटा एंट्री ऑपरेटर
एकूण जागा - 04
शैक्षणिक पात्रता
➦ 12 वी उत्तीर्ण
➦ किमान 01 वर्ष अनुभव आवश्यक

वयोमर्यादा

पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [टेक्निकल] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [टेक्निकल] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - इंजिनिअर [टेक्निकल] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट इंजिनिअर [टेक्निकल] - 18 to 27 yrs
पदाचे नाव - टेक्निशिअन - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [फायनांस] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर [फायनांस] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [फायनांस] - 18 to 27 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट [फायनांस] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर [सोशल] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [इंटरनॅशनल बिजनेस] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर [इंटरनॅशनल बिजनेस] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [CS] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर [CS] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [लीगल] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर [HR] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [HR] - 18 to 27 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [IT] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - इंजिनिअर [IT] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर - 18 to 27 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट मॅनेजर [PR] - 18 to 37 yrs
पदाचे नाव - ऑफिसर [PR] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट ऑफिसर [प्रायवेट सेक्रेटरी] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - असिस्टंट [जनरल] - 18 to 30 yrs
पदाचे नाव - डेटा एंट्री ऑपरेटर - 18 to 30 yrs
वयोमर्यादेत सूट
➦  OBC - 3 yrs
➦  SC/ST - 5 yrs

परीक्षा शुल्क

➦  General - 1000 Rs
➦  OBC - 500 Rs
➦  SC/ST - शुल्क नाही
Mode of Payment [चलनाची पद्धत] - उमेदवार Net Banking, Credit Card, Debit Card , Wallets द्वारे परीक्षा शुल्क सादर करू शकतात.

नोकरीचे ठिकाण - संपूर्ण भारतात कोठेही


Important Dates


ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक

01 November 2019

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक

30 November 2019

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याचा शेवटचा दिनांक

30 November 2019

प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक

Notified Soon

परीक्षा दिनांक

Dec 2019/Jan 2020

Important Links


ऑनलाईन अर्ज करा

Click Here

जाहिरात [PDF] डाउनलोड करा

Click Here

Official Website

Click Here

सर्व जाहिराती पहा
👇
Click Here

👉 वाचा रोजच्या चालू घडामोडी [Daily Current Affairs]

👉 Join Our Whatsapp Group

अतिशय वेगाने विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणाऱ्या अस्सल मराठी जॉब पोर्टलला पुन्हा भेट देण्यासाठी Google वर नेहमी FreeNMK असे टाईप करून सर्च करा.