SSC CGL Examination 2019: Staff Selection Commission [SSC] Are Invited to Online Application Form for the Combined Graduate Level 2019 Examination. Those Candidates Are Interested in SSC CGL Examination 2019 Can Read the Full Notification and Apply Online.
SSC CGL Examination 2019
SSC CGL Examination 2019
संक्षिप्त तपशील

  • विभागाचे नाव - स्टाफ सिलेक्शन कमिशन
  • पदाचे नाव - कंबाइंड ग्रॅज्युएट लेव्हल परीक्षा
  • जाहिरात क्रमांक - ---
  • एकूण जागा - ---
  • अर्ज करण्याची पद्धती - ऑनलाईन
  • अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक - 25 November 2019
सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे...

SSC CGL
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमार्फत [SSC] कंबाइंड ग्रॅज्युएट लेव्हल परीक्षेसाठी पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविनेत येत आहेत.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी कृपया मूळ जाहिरातीचे अवलोकन करावे.

पदाचे नाव, एकूण जागा व शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव - असिस्टंट ऑडीट ऑफिसर
विभागाचे नाव - India Audit & Account Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट अकौंटंट ऑफिसर
विभागाचे नाव - Central Secretariat Service
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Central Secretariat Service
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - IB
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Ministry of Railway
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Ministry of External Affairs
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - [AFHQ]
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट
विभागाचे नाव - Other Ministry / Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Other Ministry / Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर ऑफ इन्कमटॅक्स 
विभागाचे नाव - CBDT
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर सेन्ट्रल एक्साईज 
विभागाचे नाव - CBIC
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर प्रिव्हेटिव्ह ऑफिसर 
विभागाचे नाव - CBIC
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर एक्झामाईनर 
विभागाचे नाव - CBIC
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Revenue Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - सब इन्स्पेक्टर 
विभागाचे नाव - CBI
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर 
विभागाचे नाव - Revenue Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर पोस्ट्स 
विभागाचे नाव - Department of Post
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - इन्स्पेक्टर 
विभागाचे नाव - Central Bureau of Narcotics
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - असिस्टंट, असिस्टंट सुपरिटेडट 
विभागाचे नाव - Other Ministry Department/ Organization
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - डिव्हिजनल अकौंटंट 
विभागाचे नाव - CAG
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - सब इन्स्पेक्टर 
विभागाचे नाव - NIA
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - ज्युनिअर स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर 
विभागाचे नाव - M/O Statistics & Program Implementation
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण संबंधित विषयासह [Graduate] 60 % गुण

पदाचे नाव - स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड II 
विभागाचे नाव - Registrar General of India
शैक्षणिक पात्रता
➦ पदवी उत्तीर्ण Statistics विषयासह

पदाचे नाव - ऑडीटर
विभागाचे नाव - Offices under C&AG
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - ऑडीटर
विभागाचे नाव - Other Ministry / Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - ऑडीटर
विभागाचे नाव - Offices under CGDA
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - अकौंटंटट
विभागाचे नाव - Offices under C&AG
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - अकौंटंटट/ ज्युनिअर अकौंटंटट
विभागाचे नाव - Other Ministry / Department
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - सिनीअर सेक्रेटरीएट असिस्टंट/ UDC
विभागाचे नाव - Central Govt. Office / Ministry
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - टॅक्स असिस्टंट
विभागाचे नाव - CBDT
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - टॅक्स असिस्टंट
विभागाचे नाव - CBEC
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - सब इन्स्पेक्टर
विभागाचे नाव - Narcotics Bureau
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

पदाचे नाव - अप्पर डिव्हिजन क्लार्क [फक्त पुरुष]
विभागाचे नाव - DTE. Gen Border Road Organization MOD
शैक्षणिक पात्रता
➦ कोणतीही पदवी उत्तीर्ण [Graduate]

वयोमर्यादा

असिस्टंट ऑडीट ऑफिसर - 30 yrs
असिस्टंट अकौंटंट ऑफिसर - 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर - 20 to 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर - 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर - 20 to 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर - 20 to 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर - 20 to 30 yrs
असिस्टंट - 18 to 30 yrs
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर  - 30 yrs
इन्स्पेक्टर ऑफ इन्कमटॅक्स - 30 yrs
इन्स्पेक्टर सेन्ट्रल एक्साईज - 30 yrs
इन्स्पेक्टर प्रिव्हेटिव्ह ऑफिसर - 30 yrs
इन्स्पेक्टर एक्झामाईनर - 30 yrs
असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर - 30 yrs
सब इन्स्पेक्टर - 20 to 30 yrs
इन्स्पेक्टर पोस्ट्स - 18 to 30 yrs
इन्स्पेक्टर - 30 yrs
असिस्टंट, असिस्टंट सुपरिटेडट - 30 yrs
डिव्हिजनल अकौंटंट - 30 yrs
सब इन्स्पेक्टर - 30 yrs
ज्युनिअर स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर - 32 yrs
स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड II - 30 yrs
ऑडीटर - 18 to 27 yrs
ऑडीटर - 18 to 27 yrs
ऑडीटर - 18 to 27 yrs
अकौंटंटट - 18 to 27 yrs
अकौंटंटट/ ज्युनिअर अकौंटंटट - 18 to 27 yrs
सिनीअर सेक्रेटरीएट असिस्टंट/ UDC - 18 to 27 yrs
टॅक्स असिस्टंट - 18 to 27 yrs
टॅक्स असिस्टंट - 20 to 27 yrs
सब इन्स्पेक्टर - 18 to 27 yrs
अप्पर डिव्हिजन क्लार्क [फक्त पुरुष] - 18 to 27 yrs
वयोमर्यादेत सूट
➦  OBC - 3 yrs
➦  SC/ST - 5 yrs
➦  PWD - 10 yrs

परीक्षा शुल्क

➦  General - 100 Rs
➦  OBC - 100 Rs
➦  SC/ST - शुल्क नाही
➦  PWD - शुल्क नाही
➦  महिला - शुल्क नाही
Mode of Payment [चलनाची पद्धत] - उमेदवार Net Banking, Credit Card, Debit Card, E-Challan द्वारे परीक्षा शुल्क सादर करू शकतात.

नोकरीचे ठिकाण - संपूर्ण भारतात कोठेही


Important Dates


ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक

22 October 2019

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक

25 November 2019

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याचा शेवटचा दिनांक

27 November 2019

प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक

Notified Soon

परीक्षा दिनांक

02 - 11 March 2020

Important Links


ऑनलाईन अर्ज करा

Click Here

जाहिरात [PDF] डाउनलोड करा

Click Here

Official Website

www.ssc.nic.in

सर्व जाहिराती पहा
👇
Click Here

👉 वाचा रोजच्या चालू घडामोडी [Daily Current Affairs]

👉 Join Our Whatsapp Group

अतिशय वेगाने विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणाऱ्या अस्सल मराठी जॉब पोर्टलला पुन्हा भेट देण्यासाठी Google वर नेहमी FreeNMK असे टाईप करून सर्च करा.